Translate

2019. december 20., péntek

ÖKO HÍRNÖK Képzés a HUMUSZ tanfolyamon

Projekt / Kampány feladat

Szlogen:
„Legyél Te is egy napra természetkutató!”

Téma:
Ökoszisztéma szolgáltatások
Mit tudnak nyújtani a városi zöldfelületek az embernek és az élővilágnak?
Vizsgálatot végzők: 9. D osztály
Témavezető: Tóth Marietta biológia-környezettan szakos tanár

Előzmények: Az osztály az idei tanévben már 2 természethez kapcsolódó projektben részt vett, így ezek folytatásaként, kiegészítéseként illesztettük be a jelenlegi kampányt.
A megküldött tervezethez képest lettek eltérések, az időjárás és a természeti életközösségek bizonytalan vizsgálhatósága miatt végül csak a rovargyűjtést alkalmaztuk, ebben volt is 2 lelkes diák, akik tapasztalattal is rendelkeztek a kopogtató ernyőzésben.

Az első alkalommal körbejártuk az alábbi fogalmakat:
1. Ökoszisztéma: élő rendszerek (élőlények) és élettelen rendszerek (talaj, víz, levegő)
2. Szolgáltatások csoportjai:
1. Ellátó pl. élelem, faanyag, energia, gyógyszer
2. Szabályozó: vízháztartás, egészség
3. Kulturális: esztétikai, kirándulás, stb.

A kutatást lépésekre bontottuk:
A kutatás lépései (leírtuk a füzetbe, majd folyamatosan pipáltuk, amivel elkészültünk)
1. Probléma meghatározása (kérdésfeltevés)
2. Kutatási előzmények feltárása (szakirodalom)
3. Hipotézisalkotás
4. Kutatási stratégiák, módszerek, eszközök kiválasztása
5. Vizsgálandó minta kiválasztása
6. Kutatás megvalósítása
7. Adatok elemzése, következtetések, elméletek alkotása
8. Eredmények összegzése, prezentálása
(forrás: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_pedagogiai_kutatasmodszertan/tananyag/JEGYZET-05-1.2._A_kutatas_lepesei__a_kut.scorml) 

Második alkalommal elvégeztük a vizsgálatokat kis csoportos munkában:
1. Járdaökológia
- az iskolakerítés mentén, lépésenként (1-1 méterenként) megfigyeltük, hogy hányféle és hány darab növény fordul elő.
- mérés módszere, eszköze:
a) Adataink:
fajok száma: 7 faj, 25 méteren belül
fajok neve: lágyszárú, gyomfajok
egyedszám vagy borítás: a teljes járdafelület 10 %-át teszi ki a mintaterületünk, ennek több, mint 50 %-át borította az általunk vizsgált növényzet
b) Ökológiai igényeik, tűrőképességük és az ember számára nyújtott szolgáltatás jellege: a növényzet jól tűri a zavarást, üde színfoltot képeznek a kerítés mellett.