Translate

2015. március 24., kedd

Helyi védelemre érdemes a Kiserdő

Régóta készülök arra, hogy az elmúlt 3 év alatt készült átfogó tanulmányt bemutathassam a Kiserdőről, amely számos védett állat-és növényfaj utolsó menedéke Pesterzsébeten. Amikor a diákokkal belekezdtünk a pályázat megvalósításába, még nem is gondoltam, hogy egy védetté nyilvánító javaslatot fogok beadni a kerületi önkormányzatnak. Az eljárás jelenleg folyamatban van, és bízom abban, hogy a Kiserdő és környezete megkapja a helyi védett terület státuszt.
Addig is szeretném a Kiserdő kronológiáját itt, egyben felfűzve ismertetni.


2012 tavaszán, a Magyar Környezeti és Nevelési Egyesület által kiírt, "Otthon az erdőben" pályázat során ökológiai felméréseket kezdtünk végezni az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola környezetvédő osztályos tanulóival, a XX. kerületi Újtelepi Parkerdőben, amit a kerületiek csak Kiserdőnek neveznek. Első látogatásunkhoz nem sok reményt fűztünk, hiszen a területet lakótelep, kórház, távolabb pedig egy bevásárló központ határolja, és bárhova néztünk, mindenütt az illegális hulladéklerakók lehangoló látványa fogadott bennünket. Azt gondoltuk, hogy itt biztos alig élnek állatok. A Kiserdő hétről-hétre mégis egyre többet mutatott magából, ami a várakozásainkat rendre felülmúlta. A projektbe sok diákot tudtunk bevonni, akikre szintén hatott a lelkesedésünk, így meglepve állapítottuk meg, hogy összességében a vizsgálataink által mennyi információ birtokába jutottunk a terület élővilágával kapcsolatban. Az írásbeli dokumentum elkészítésén kívül előadást tartottunk az iskola tanulóinak, bemutattuk a plakátjainkat, fotóinkat. A projekt terméke itt olvasható és letölthető:

Az iskolai pályázat 2 hónapon belül lezárult, engem azonban egyre jobban hajtott a megismerés vágya. Tudni szerettem volna, vajon milyen fajokat rejteget még a Kiserdő, az Erzsébet-csatorna és környezetük. 2013-ban felkerestem az MME Kétéltű-és Hüllővédelmi Szakosztályát, hogy tanácsot kérjek, hogyan lehetne a terület gazdag kétéltű-és hüllőállományát megőrizni. A kapott szakmai instrukciók még nagyobb lendületet adtak, és megerősítettek abban az elhatározásomban, hogy a Kiserdőt a magam módján, meg kell mentenem. Innentől kezdve intenzív kétéltű-és hüllőtérképezésbe kezdtem bele, amelyhez sok fényképes anyagot gyűjtöttem, az adatokat pedig feltöltöttem a herptérkép oldalára:
Eddigi megfigyeléseim során az alábbi fajokat írtam össze:

A területen élő kétéltűek fajlistája:

pettyes gőte (Lissotriton vulgaris), dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus), kecskebéka (Pelophylax kl. esculentus), nagy tavibéka (Pelophylax ridibundus), kis tavibéka (Pelophylax lessonae), zöld levelibéka (Hyla arborea), barna ásóbéka (Pelobates fuscus), erdei béka (Rana dalmatina), vöröshasú unka (Bombina bombina)

A területen élő hüllők fajlistája:
mocsári teknős (Emys orbicularis), vízisikló (Natrix natrix), kockás sikló (Natrix tessellata), zöld gyík (Lacerta viridis), fali gyík (Podarcis muralis), fürge gyík (Lacerta agilis)

Néhány fotóm az állatokról:
Fiatal fürge gyík

Kis tavibékák

Kockás sikló

Mocsári teknősök

Fiatal zöldgyík

Vízisikló

Nagy tavibéka

Kecskebéka
Fali gyík
Nőstény pettyes gőte
Hím dunai tarajos gőte
Erdei béka

A területen élő, kiemelendő ízeltlábú fajok:
sisakos sáska (Acrida ungarica), laposhasú acsa (Libellula depressa), kéksávos légivadász (Enallagma cyathigerum), szép légivadász (Coenagrion puella), négyfoltos acsa (Libellula quadrimaculata), erdei rabló (Sympecma fusca).
Sisakos sáska

Laposhasú acsa hímje

Tavaly lehetőséget kaptunk arra, hogy az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola diákjai közösségi szolgálatot teljesíthessenek a Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztatónál. Erről a "Segítő Diákok 2014" pályázatban is beszámoltam, ebből idézek:
A Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztató és a Pesterzsébeti Önkormányzat minden évben szervez az Újtelepi Parkerdőben és annak környezetében „Mentsük meg a Kiserdőt!” környezettakarító akciót. Az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola környezetvédelmet tanuló osztályai 2 éve tartó, rendszeres vizsgálatokat (ökológiai, talaj, Bisel-féle vízminősítés), növény-és állathatározást végeznek ezen a területen. Vizsgálataink során fedeztük fel ennek a Kiserdőnek, az Erzsébet-csatorna vizének színes élővilágát, fajgazdagságát; ugyanakkor az elhanyagolt, ember által szennyezett, leromlott arculatát. Ez a környezeti-természeti probléma zavaró a természet állapotára érzékeny fiatalok, az itt kikapcsolódni vágyó emberek számára egyaránt. Ezért úgy gondoltuk, hogy a Kiserdő környezeti állapotának javítása nemcsak a már meglévő károkozás felszámolásával (pl. szemétszedés), hanem annak prevenciójával együtt valósítható meg hatékonyan. Az általunk választott terület fontos élőhelye a 2014-es év hüllőjének, a mocsári teknősnek (amely Natura 2000 jelölőfaj egyben), valamint számos egyéb hüllő-, kétéltűfajnak, énekesmadaraknak, sőt denevéreknek. Változatos növény-és állatvilága miatt kiváló helyszíne lehet az oktatásnak, szemléletformálásnak, iskolai közösségi szolgálatnak, amelyet hosszú távon a partner – és fogadószervezetekkel közösen megszervezett takarítási akciókba is be tudunk építeni.  Célunk az önként végzett munka értékének, örömének megismertetése a diákokkal.
A projekt iskolai közösségi szolgálat keretében történő megvalósításának ötletével 2014. januárjában kerestem meg a Pesterzsébeti Önkormányzat Oktatási Osztályának vezetőjét. Nyitottan, teljes szívvel állt a terv mellé, a személyes találkozóra meghívta a Szociális Foglalkoztató vezetőjét, aki szintén támogatta az elképzeléseimet. Ezután a megbeszélteknek megfelelően összeállítottam a projekt részletes menetét, a Szociális Foglalkoztató pedig kiállította a gyerekek nevére szóló szerződéseket, és rendelkezésünkre bocsátotta a tevékenységek teljesítéséről szóló dokumentáló lapokat. A közösségi munka lebonyolítására, a hosszas előkészítést követően, 2014. március 14. - április 30-a között került sor. Mivel az MME Kétéltű-és Hüllővédelmi Szakosztályának tagjaként szerettem volna egy olyan mintaprojekttel is szolgálni, ami a civil szervezetet fiatalok bevonásával is segíti, miközben a diákok betekintést nyernek egy természetvédelmi tevékenységbe, folyamatokba, örömmel fogadták a segítségünket. Ehhez Pesthidegkútra utaztunk, ami az iskolánktól távol esik, ezért azon diákoknak, akiknek nem volt tömegközlekedésre jogosító vonaljegye, továbbá valamennyi részt vevőnek az Eötvös Alapítvány kifizette az utazás és szolid étkezés költségét. A Szociális Foglalkoztató felkérésére, a Föld Napi rendezvényükre összeállítottunk egy színes tájékoztató füzetet, amely a Kiserdő őshonos és telepített fáit, költöző madarait, kétéltűit, hüllőit, a csatorna vízi parányait, valamint természetvédelmi értékét mutatja be. A kiadványt a KHVSZ szakmailag ellenőrizte, jóváhagyta, majd a Szociális Foglalkoztató 30 példányban kinyomtatta a számunkra kijelölt iskola 7.-es tanulóinak. A tervezett Kiserdő túrát az eső sajnos elmosta, ezért nem tudtuk a Kiserdőt olyan mélységében bemutatni, mint ahogyan szerettük volna. Nagy örömömre a "Mentsük meg a Kiserdőt" 2015. évi programjára felkérést kaptam a Szociális Foglalkoztatótól, hogy tartsak Kiserdő-túrát. Ehhez frissítettem a Kiserdő tájékoztató füzetet, ami remélem, minél több iskolához, gyerekhez eljut.
A Magyar Természetvédők Szövetsége készített egy kiadványt, ami nagy segítséget nyújtott abban, hogyan is induljak el, később pedig kérésemre támogató levelet is írtak. 2014. szeptemberében úgy éreztem, hogy elegendő felmérést végeztem, és talán sikerült annyi információt, dokumentációt összegyűjtenem, hogy egy szakmai javaslattal álljak elő a kerületi önkormányzatnál, a Kiserdő helyi védett területté nyilvánítására. Érdekes, hogy a környezetvédő osztályokban tananyagként tanítjuk a védetté nyilvánítás folyamatát, most azonban ennek részese is lehetek.


A már félig kész szakmai javaslatommal felkerestem a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület elnökét, Bajor Zoltánt, aki örömmel nyújtott segítséget a terveimhez, így közösen fejeztük be a szakmai javaslattétel megírását. Ekkor tudtam meg, hogy néhány évvel ezelőtt a Tölgy Természetvédelmi Egyesület a Fővárosi Önkormányzat megbízásából végzett felmérést arra vonatkozóan, hogy melyek a Budapesten helyi védelemre érdemes területek. Ehhez az MME is szolgáltatott madártani adatokat, amely alapján igen értékes területről van szó. A ráadás, hogy több Natura 2000 jelölő faj is él a területen: ezek a kisfészkű aszat, a mocsári teknős és a dunai tarajos gőte.

Az is célom volt, hogy az iskolát, a kerületi önkormányzatot, a terület kezelőit, a civil szervezeteket, és esetleg a helyi lakosokat egymáshoz közelebb hozzam, azért, hogy a védetté nyilvánító eljárást közösen vigyük sikerre. A barátaimnak, kollégáimnak is sokat meséltem az élményeimről, megfigyeléseimről, ezért egyre inkább szívügyemmé  vált a Kiserdő megmentése, így részemről amit tudok, maximálisan megteszek érte. Bízom abban, hogy sikerül az utókor számára megmenteni Pesterzsébet legkülönlegesebb élőhelyeit.

Néhány fotó a területről:

Az Erzsébet-ér
 Nyári aszpektus 
További fényképek a terület állat-és növényvilágáról, élőhelyeiről az alábbi linkeken tekinthetők meg.

https://plus.google.com/u/0/photos/100614904248578215533/albums/6129032201955059297?authkey=CKathLy4yLyGmAE

https://plus.google.com/u/0/photos/100614904248578215533/albums/6129453664263756801

A Kiserdő Facebook oldala:

 https://www.facebook.com/pesterzsebetikiserdotermeszetiertekei

Az itt közzétett adatok bármilyen felhasználása előtt vegye fel a kapcsolatot az alábbi címen:
tth.marietta@gmail.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Címkék

2018 Madarak Éve 2019 Év Fajai Acrida ungarica acsa aeolosoma ágascsápú rákok Akácfa utcai Kiserdő alacsonyrendű rákok Albertirsa állati szövetek Alsó-Zsíros-hegy Anax imperator Arló Artemia ártér árvalányhaj Asio otus avarrostálás ázalékállatkák Bakony baktériumok barna ásóbéka barna varangy béka bőr békamentés Bél-kő Természetvédelmi Terület Bélapátfalva bikapók BioBlitz biocid biodiverzitás bioindikáció biológiai sokféleség birding.hu Bisel Bisel program Bisel vízminősítés BMSZC Neumann János Számítástechnikai Szakgimnáziuma boglárkalepkék botanikai értékek Börzsöny Börzsöny Alapítvány Breuer László Természetvédelmi Oktatóközpont budai nyúlfarkfű Budai-hegység Budaörsi kopárok Budapest Budapest állatvilága Budapest madarai Budapest növényvilága busalepkék cifrarák Ciliata cincérek CITES civil Cladocera Copepoda csapdázás Csepel csíkos medvelepke csillós egysejtűek csörgő réce csupasz levéllábú rákok csuszka darázs darázspók Dél-Börzsöny délvidéki földikutya Dileptus Dinnyés Dinnyési Fertő Dolomedes fimbriatus Duna-Ipoly Nemzeti Park Durrell Bárkája Budapesten Durrell Wildlife Conservation Trust egerészölyv élőhely élőhelykezelés ELTE Viselkedésökológiai Csoport Emys orbicularis Eötvös Loránd Szakközépiskola Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola Epipactis microphylla erdei fülesbagoly erdei szürkebegy Erdély Erdőmentők Alapítvány Eresus cinnaberinus Erzsébet-ér Északi-középhegység eszmei érték Európa Diploma Európai Madármegfigyelő Napok Európai Madármegfigyelő Napok 2019 Év fajai év hüllője 2014-2015 Év rovara evezőlábú rákok Ezt elemezd Ezt Elemezd! fajlista fajvédelem Farmos fecskevédelem fehérlepkék fekete harkály fekete kökörcsin Fenntarthatósági Nap12 férgek fokozottan védett fajok fonalféreg fotópályázat fotós szakkör fotózás Fővárosi Állat-és Növénykert fűháló füstifecske füzike gastrotricha geofiton növény Gerald Durrrell gombák Gödöllő gyíkok Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány gyurgyalag hámszövet hangvadász blog hangyaleső haragos sikló határozó havasi cincér hazai orchideák helyi védelem helyi védett terület herpetológia herptérkép Hesperidae HUMUSZHáz hüllők idegszövet IKSZ imádkozó sáska imidakloprid indikátor inváziós fajok Iris sp. iskolai közösségi szolgálat István király-szegfű Iszkaszentgyörgy ivari dimorfizmus izlandi tanulmányút izomszövet Jane Goodall Intézet jégmadár Jersey Állatkert kacsafarkú szender kagylósrákok kannibalizmus kék vércse kétéltűek kettéosztódás kikeleti hóvirág kirándulás Kis-Duna kisemlősök Kiserdő kislevelű nőszőfű Kismaros Klímapara kopogtató ernyő kosbor Kőasztal környezetanalitika környezeti nevelés környezetvédelem kötőszövet közgyűrű közönséges erdeiegér Kulturális Örökség Napjai Kunpeszér kuszma kutatás Kutatók Éjszakája Kutatók Éjszakája 2019 kvadrát Lacerta viridis laposférgek Lee Durrell légivadász lepkék lepkemonitoring ligeti csillagvirág Lycaenidae Macroglossum stellatarum madarak Madarak és Fák Napja Madárdal tanösvény madárgyűrűzés madárhangok Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Börzsönyi Helyi Csoportja Magyar Természettudományi Múzeum makró makrogerinctelenek Mantis religiosa Margitsziget Márianosztra medveállatka Merzse-mocsár metszet mikroszkóp mintavétel MME MME KHVSZ mocsári béka mocsári teknős Mocsárosdűlő molnárfecske monitorozás Nádas-tó nádirigó Nagy-Szénás nappali lepkék Natura 2000 nematoda nemi kétalakúság nemzeti park Nevesincs tó nőszirom nyerges szöcske Nymphalidae Ócsa odú odútakarítás Óhegy park OLM OMSZ orchideák óriás szitakötő óriás tőrösdarázs Országos Meteorológiai Szolgálat Marczell György Főobszervatóriuma Ostracoda öko ÖKO HÍRNÖK öko pszichológia ökológia ökoszisztéma öröm-bánat térkép őszapó Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület Papilionidae papucsállatka Paramecium pedagógia Pelobates fuscus Pesterzsébet pesterzsébeti Kiserdő Pesthidegkút Pieridae pilisi len pillangók pirók erdeiegér pókok pompás útonálló predátor preparátum projekt Protozoa rablólégy rádiótelemetria ragadozó rágcsálók Rákos-patak rákosi vipera Ramsar Rana arvalis Regulus regulus rotaria rovarcsapda rovarirtó szer rovarok sárgafejű királyka sárganyakú erdeiegér Sas-hegy Satyridae Segítő Diákok Pályázat 2019 Semmering sikló sisakos sáska slide show Soroksári Botanikus Kert Spermophilus citellus szajkó szakkör szalakóta szaporodás szegélyes vidrapók szemeslepkék szent íbisz szennyvíz Szilas-patak Szilas-tó Természetvédelmi Terület szitakötő szitakötők Szociális Foglalkoztató szövettan Takarítás Világnapja talajcsapdázás Tamariska-domb tanmenet javaslat tanösvény tardigrada tarkalepkék Tata tavasz Teknősök Világnapja tél téli madáretetés téltemető terepi madarászat természetességmérés természetfotók természeti értékek természetvédelem természetvédelmi analitika TeSzedd Than Károly Ökoiskola Tisza-tó tőrös szöcske törpegém tövisszúró gébics trankszektezés túra Turjánvidék ugrópók Újpesti Lepkemúzeum Újtelepi Parkerdő urbanizálódott fajok ürge Vác Váci Ártéri Tanösvény vadlúd Vadvilág Világnapja városlakó állatok védett fajok védett halak védett rovarok védetté nyilvánítás véglények videók Virágos-nyereg Virágzó értékeink Vizes Élőhelyek vízi madarak vízi növények vízi parányok Vorticella vörösbegy Vöröskővár WWF zöld gyík zsákmányszerzés Zsoldos Árpád

Translate