Translate

2014. október 18., szombat

"Segítő diákok 2014. pályázat" - Iskolai közösségi szolgálat a Kiserdőben

Egy IKSZ program, ami 2014-ben elnyerte a pedagógus kategóriában az első helyezést, és bekerült a jó gyakorlatok közé.

„Mentsük meg a Kiserdőt!” – környezettakarító akció

Iskola neve: Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola
Osztályok: 9., 10., 11. osztály
Létszám: 11 tanuló
Közösségi szolgálat órák: 23 óra

Szervező: Tóth Marietta, biológia-környezetvédelem szakos tanár
Fogadó intézmény: Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztató
Támogató intézmények, szervezetek: Pesterzsébeti Önkormányzat, MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya

Ideje: 2014. március 14. – április 30.
Helyszín: XX. kerületi Újtelepi Parkerdő, Pesthidegkút

Tartalma: A program kidolgozója olyan mintaprojektet tervezett és valósított meg, melyben a diákok természetvédelmi tevékenység közben segíthették egy civil szervezet működését.
A program célja a Kiserdő környezeti állapotának javítása, kétféle módon: 1. már meglévő károkozás felszámolásával; 2. károkozás prevenciójával.
A programra egyrészt azok a diákok jelentkeztek, akiknek hiányzott még órájuk az iskolai közösségi szolgálat teljesítéséhez, másrészt azok, akik érdeklődtek a természetvédelem iránt, hiszen így mélyebb ismeretekre is szert tehettek, nem tantermi környezetben. A program vezetője Tóth Marietta pedagógus, az MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztályának tagja, aki nem volt tanára a diákoknak. A projekt tervezetét a 9., 10. és 11. évfolyamokon az osztályfőnökök ismertették a gyerekekkel osztályfőnöki óra keretében, a szülőkkel pedig szülői értekezleten.  A fogadó intézmény a Szociális Foglalkoztató volt, a diákok velük kötöttek névre szóló szerződést, illetve tőlük kapták meg a program teljesítését dokumentáló lapokat.
Menete: A program indításaként a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya által szervezett természetvédelmi terület gondozásában vehettek részt a gyerekek Pesthidegkúton (ennek közlekedési, illetve szerény étkezési költségeit az Eötvös Alapítvány fizette). 
A program helyszíne a XX. kerületi Újtelepi Parkerdő volt, ahol a környezetvédelmet tanuló diákok már 2 éve folytatnak rendszeres vizsgálatokat; növény- és állathatározásokat, így a területről az iskolának már képe volt, a diákok egy része is járt már itt. 
 A program több alrészből állt, közülük a diákok saját érdeklődési területüknek megfelelően választhattak. Az előkészítés fázisából például a következők közül: környezeti állapotfelmérés, növénytársulások határozása, kétéltűek és hüllők monitorozása (különös tekintettel a mocsári teknősre, amely a 2014-es év hüllője volt), adatgyűjtés és felvitel az országos hüllő- és kétéltű térképre, az Erzsébet-csatorna vizének minősítése.  Az emberi tevékenység környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásait fotók és kisfilmek formájában dokumentálták. 
A feladatokat hétköznapokon, délutáni elfoglaltságként végezték a diákok. (Az eltérő órarendi beosztások miatt bevárták egymást, illetve a befejezésnél tekintettel voltak a más településekről bejáró gyerekekre is).
A Kiserdő takarító napon a közösségi szolgálatos középiskolások egy XX. kerületi 7. osztály tagjait (3 csoportra osztva, akiket 2-2 középiskolás diák kísért) vezették végig a Kiserdőn, játékos, egy-egy állomáshoz köthető vetélkedő keretében. Így másféle módon is fejlesztették szociális kompetenciájukat, illetve ismereteket adtak át a fiatalabbaknak.
A Szociális Foglalkoztató felkérésére, a Föld napi rendezvényükre összeállítottak egy szakmailag ellenőrzött és jóváhagyott színes tájékoztató füzetet, amely a Kiserdő természetvédelmi és őshonos értékeit mutatja be.
Záróeseményként a Kiserdő takarítást követően ismeretterjesztő túrát terveztek.  

Kiknek, mit nyújthat ez a projekt?
Középiskolásoknak: A diákok szociális kompetenciáit több szempontból is fejlesztette (pl.: felelősségvállalás, problémakezelés, kommunikációs készség) a program. Emellett szakmailag is sokat tanultak, bővítették biológiai és környezetvédelmi ismereteiket. A programvezető pedagógussal egyenlőségen alapuló, partneri viszonyt alakíthattak ki. A feladatokat örömmel végezték.

Általános iskolásoknak: A középiskolások vezetésével megismerhették a Kiserdőt és játékos formában közösen tettek is annak megóvásáért. A korbeli közelség okán szívesen és könnyen tevékenykedtek együtt a közösségi szolgálatos diákokkal.

Tanárnak: A hagyományos tanár-diák kapcsolattól eltérő, partneri viszonyon alapuló kapcsolat kiépítése a diákokkal.

Pesterzsébetnek: Kiserdő rendbetétele, környezeti értékeinek megóvása.

Társadalomnak: Környezettudatos fiatalok nevelése.