Translate

2012. augusztus 10., péntek

Állati szövetek

Iskolánk számára a mikroszkópok mellé egy preparátum sorozatot is rendeltünk, amelyek igen hasznosnak bizonyultak a környezetvédelmi alapozó gyakorlatok során. A gyakorlati tananyag egy jó részét a mikroszkópos megfigyelések, szövettani elemzések adják. Kollégáim, illetve a diákok munkájának megkönnyítése és a szemléltetés céljából a metszetek egy részét bedigitalizáltam.
A felvételek egyszerű megoldással készültek, mivel a mikroszkópjaink nem rendelkeznek olyan csavarmenettel, ahová fényképezőgép illeszthető. 
Felszerelés: Student mikroszkóp, Sony DSC S3000 fényképezőgép, kész preparátumok
Most a gerinces preparátumok kerülnek bemutatásra. A képek neve mellett -zárójelben- az eredeti címke olvasható.

Béka bőr: főként a középső bőrrétegben (irhában), nagy mennyiségben pigmentsejteket találunk. Ezek különféle festékanyagokat termelnek (pl. a melanofórák barna, illetve fekete festéket). A sejtek különböző méretűek és nyúlványokkal rendelkeznek.
Béka bőr (Frog epidermic cell)
Emlős hámszövet: többrétegű elszarusodó laphám (epithelium). Az emlősök külső köztakarójának legfelső rétegét többrétegű elszarusodó laphám képezi. A legfelső réteg erőteljesen ellaposodott sejteket tartalmaz. Ezekben a sejtekben a sejtmagok már nem ismerhetők fel. Az elszarusodott sejtek a felszínről folyamatosan leválnak.
Hámszövet (Dog squamous epithelium)
Többrétegű el nem szarusodó laphám: a nedves mechanikai hatásoknak kitett felületeken figyelhető meg. Ez a szövet borítja a nyelőcső vagy a nyelv nyálkahártyájának felszínét. A legkülső sejtréteg sejtjei ellaposodnak, sejtmagjuk alig látható. Ezek alatt gömbölyű sejtmagvú sejtek, majd az alaphártya mentén megnyúlt sejtek foglalnak helyet.

Többrétegű el nem szarusodó laphám (nyelőcső)
A nyelőcső járata üres állapotban szűk, csillag alakú.
Nyelőcső keresztmetszet (Dog esophagus)
Többrétegű el nem szarusodó laphám (nyelv felszínén)

Egyrétegű köbhám: a vesecsatornák falát és kisebb mirigyek kivezető csövét béleli. A köbhámsejtek élhosszúsága és magassága nagyjából azonos. Ezek a sejtek végzik az elsődleges vizeletben lévő, még hasznos anyagok visszaszívását. A sejtmagok gömbölydedek, a sejt közepén foglalnak helyet. Köbhámsejtek találhatók a halak kopoltyúlemezében, ondóvezetékében, emlős vesében.
Egyrétegű köbhám (egér vese)
Egyrétegű köbhám (emlős vesecsatornácska)
Egyrétegű köbhám (Mouse cuboidal epithelium)
Egyrétegű hengerhám:a hengerhámsejtek valójában magas, öt vagy hat oldalú hasábok, prizmák. A sejtek hossztengelye merőleges az alaphártyára. A sejtmag (sötéten festődött) gömbölyded vagy ovális, bazálisan helyezkedik el (az alaphártyához van közelebb). 

Egyrétegű hengerhám (emlős epehólyag)
Az epehólyag nyálkahártyájának hámja a legszabályosabb hengerhám. Egyrétegű hengerhám található még az emlős középbélben, méhben.

Epehólyag (Pig gall bladder)
Patkóbél: egyrétegű hengerhám béleli, laza rostos kötőszövet alkotja, benne elágazó, tekervényes mirigyek foglalnak helyet: Brunner-mirigyek, majd simaizom rostok (külső: hosszanti, belső: körkörös) következnek. A bélcső hengerhámsejtjei közül a kehelysejtek váladékot termelnek.
Patkóbél (Dog duodenum)
Urothelium (átmeneti hám): ez  a szövet béleli a húgyutakat a vesemedencétől a húgycső végéig. A hám minden sejtje érintkezik az apalhártyával, ezért egyrétegű. A külső sejtek erősen bedomborodnak a szerv üregébe, ha az ürített állapotban van. Ha a szerv telítődik, a sejtek ellaposodva megnyúlnak, esernyőszerűvé válnak.
Húgyvezeték keresztmetszet (Dog ureter)
Urothelium (átmeneti hám, húgyvezetékben)
Szaglóhám: (a metszeten legfelül) érzékhám, többmagsoros csillószőrös hengerhám. Orr nyálkahártyájából vett minta. Részei: szaglósejtek, melyek egyik vége idegsejt axonjával tart kapcsolatot, másik végén érzékszőrök vannak. A szaglósejteket támasztósejtek fogják közre. A szőrsejt nyúlványokat csillók képezik.
Szaglóhám (Dog olfactory membrane)
Béka vér: speciális kötőszövet. A vörösvérsejtek alakja lapos, ovális, az emberihez képest nagyobbak, kevesebb van belőlük egységnyi térfogatban és érésük után is megmarad a sejtmagjuk. A sejtplazma vörösen festődik.
Béka vér (Frog blood, smear)

Béka vér nagyítva
Hal vér: speciális kötőszövet, vérszövet. A halak vére a többi gerinces állatéhoz viszonyítva nagyon kis mennyiségű. Benne a vörösvérsejtek száma is kevés (2 millió/mm3), bár ezek mérete csaknem kétszer akkora, mint az emberben. 
Hal vér (Fish blood, smear)
Hal vér nagyítva
Gerincvelő: idegszövet. Szürkeállománya sejttestekből áll, belül helyezkedik el, világosabban festődött rész, pillangó alakú. A szürkeállomány elülső szarvában jól kivehető, nagy méretű mozgató idegsejtek figyelhetők meg. Fehérállománya idegrostokból áll, kívül található. A gerincvelő közepében a központi csatorna látható.
Gerincvelő keresztmetszet (Rabbit spinal cord)
Mozgató ideg: idegszövet. Az emlős idegszövet legjellegzetesebb multipoláris (soknyúlványú) neuronjai a gerincvelő elülső szarvának motoros idegsejtjei. A nagyméretű sejttestben nagy, gömbölyded, világosan festődő sejtmag látható, és a sejttestből több nyúlvány indul ki (egy axon és több dendrit).
Idegszövet, mozgató idegsejtek (Pig motor nerve)
Harántcsíkolt izomszövet: a hosszanti metszeten megfigyelhetők a jellegzetesen váltakozó, világos és sötét harántirányú sávok. A kettős fénytörésű részek sötétek, az egyszeres fénytörésűek világosak. A harántcsíkolat az izomrostok elemeinek (myofibrillumok) szerkezetéből és szabályos elrendeződéséből adódik. A fejlődés során a hosszú, egymagvú izomképző sejtek összeolvadnak és sokmagvú rostot hoznak létre. A kifejlett rostok hosszúsága elérheti a néhány centimétert. A sejtmagok hosszúkásak, lekerekített formájúak. Ez a szövet építi fel a gerincesek belső vázára tapadó vázizomzatot.

Harántcsíkolt izomszövet (Dog skeletal muscle)
Harántcsíkolt izomszövet (nagyítva), sokmagvú rost
Szívizomszövet: a vázizomhoz hasonlóan, a szívizomsejtek is harántcsíkolatot mutatnak. A sejtmagok ellipszoid alakúak és a sejtek közepén helyezkednek el. Egyedi sejtekből épül fel, és a sejtek harántirányban a fénymikroszkóposan látható Eberth-féle vonalaknál kapcsolódnak egymáshoz. A szívizomsejtek megnyúltak és helyenként Y vagy villás alakban elágazhatnak.
 
Szívizomszövet
Szívizomszövet
Szívizomszövet (Dog cardiac muscle)
Hasnyálmirigy: mirigyhám, a hasnyálmirigy kevert, vagyis kettős elválasztású  mirigy: külső elválasztású mirigyes része több ezer lebenykéből áll, sejtjei termelik a táplálkozás emésztő enzimeit. A belső elválasztású mirigy sejtjei 70-400 µm nagyságú halmazokat, a Langerhans-szigeteket képezik. Ezek termelik az inzulint.
Hasnyálmirigy (Dog pancreas)
Légcső: többmagsoros csillós hengerhám (a metszeten legfelül). Ez borítja még a légutakat, gégecsövet, mellékherecső hámját, hüllők nyelőcsövét és a béka szájpadlását. A sejtek megnyúltak, henger alakúak, egy sorban helyezkednek el és kitöltik a hám teljes szélességét. A sejtmagok ovális alakúak és különböző síkban rendeződnek. A csillók mozgásukkal a hám felületére került idegen anyagokat távolítják el.
Légcső (Dog trachea)
Hyalin porc (üvegporc): (a képen a sötétlila terület) neve onnan ered, hogy a porcsejtek közötti állomány üvegszerűen áttetsző. A porcsejtek párosával vagy kisebb csoportokban foglalnak helyet a porctokban. Az ízesülő csontvégeket borítja, megtalálható a légcső és a hörgő porcaiban is.

Hyalin porcszövet légcsőben
Rugalmas porcszövet: a porcsejtek közötti térben lévő jelentős mennyiségű kollagén rost biztosítja a rugalmasságot. Megtalálható a fülkagylóban, orrban, gégefedőben.
Rugalmas porcszövet (emlős szaglószervében)
Máj: szövettani képén a májsejtek (hepatociták) szigeteket alakítanak ki. A májlebenykék közepében központi véna keresztmetszete látható. Exokrin mirigyei termelik az epét (ami az epecsövecskéken keresztül a patkóbélbe ürül és az epehólyagban tárolódik).
Máj (Pig liver)
Emlős nyelv: többrétegű, el nem szarusodó laphám fedi. A nyelvháton kiemelkedések, szemölcsök figyelhetők meg (kép jobb szélén). Ezeket is a hám borítja. Az ízlelőszemölcsök hámjában ízlelőbimbók helyezkednek el. A hámréteg alatt kötőszövet húzódik, és megfigyelhetők a nyálmirigyek is.
Nyelv (Dog tongue)
Nyelv, a nyálmirigyek kivezető csövével (lila gyűrű)
Arteriola: belső felületén egyrétegű hám (endothelium) található, a középső réteg hullámos lefutású, elasztikus rostokból és simaizomsejtekből áll, míg a külső réteg az ereket a környező szövetekhez kapcsolja. Gyakran zsírszövetbe ágyazódnak az erek, így védelmet kapnak a behatásokkal szemben.
Arteriola keresztmetszet (Rabbit arteriole)

Retikuláris kötőszövet: lazább vagy tömöttebb alakul ki, különféle sejtképző szervek, lép, nyirokcsomók, vöröscsontvelő alapvázát képezik. Sejtjei nyúlványosak, hálózatot alkotnak, amelyet rácsrostok fonnak be. Fénymikroszkóp alatt vagy csak a sejtek vagy  csak a rostok figyelhetők meg.
Nyirokcsomó (Rabbit lymph node)
Nyirokcsomó sejtjei
Felhasznált irodalom:
Perendy Mária: Biológiai gyakorlatok kézikönyve
Szegedi Tudományegyetem, Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék, szövettani atlasz: http://www2.sci.u-szeged.hu/zoolcell/histo/focim.html

A fenti metszetek beszerezhetők itt:
http://www.tavcso.hu/?o=termek&id=265

Részletes, tudományos szövettani leírások itt találhatók:
http://phys.bio.u-szeged.hu/DT/szervezettan/allati_szovetek_2011.03.23.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Címkék

2018 Madarak Éve 2019 Év Fajai Acrida ungarica acsa aeolosoma ágascsápú rákok Akácfa utcai Kiserdő alacsonyrendű rákok Albertirsa állati szövetek Alsó-Zsíros-hegy Anax imperator Arló Artemia ártér árvalányhaj Asio otus avarrostálás ázalékállatkák Bakony baktériumok barna ásóbéka barna varangy béka bőr békamentés Bél-kő Természetvédelmi Terület Bélapátfalva bikapók BioBlitz biocid biodiverzitás bioindikáció biológiai sokféleség birding.hu Bisel Bisel vízminősítés boglárkalepkék botanikai értékek Börzsöny Börzsöny Alapítvány Breuer László Természetvédelmi Oktatóközpont budai nyúlfarkfű Budai-hegység Budaörsi kopárok Budapest Budapest madarai busalepkék cifrarák Ciliata cincérek civil Cladocera Copepoda csapdázás Csepel csíkos medvelepke csillós egysejtűek csörgő réce csupasz levéllábú rákok csuszka darázs darázspók Dél-Börzsöny délvidéki földikutya Dileptus Dinnyés Dinnyési Fertő Dolomedes fimbriatus Duna-Ipoly Nemzeti Park egerészölyv élőhely élőhelykezelés Emys orbicularis Eötvös Loránd Szakközépiskola Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola Epipactis microphylla erdei fülesbagoly erdei szürkebegy Erdély Erdőmentők Alapítvány Eresus cinnaberinus Erzsébet-ér Északi-középhegység eszmei érték Európa Diploma Európai Madármegfigyelő Napok Év fajai év hüllője 2014-2015 Év rovara evezőlábú rákok Ezt elemezd fajvédelem Farmos fecskevédelem fehérlepkék fekete harkály fekete kökörcsin férgek fokozottan védett fajok fonalféreg fotópályázat fotós szakkör fotózás Fővárosi Állat-és Növénykert fűháló füstifecske füzike gastrotricha geofiton növény gombák Gödöllő gyíkok Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány gyurgyalag hámszövet hangyaleső haragos sikló határozó havasi cincér hazai orchideák helyi védett terület herpetológia herptérkép Hesperidae hüllők idegszövet IKSZ imádkozó sáska imidakloprid indikátor inváziós fajok Iris sp. iskolai közösségi szolgálat István király-szegfű Iszkaszentgyörgy ivari dimorfizmus izlandi tanulmányút izomszövet jégmadár kacsafarkú szender kagylósrákok kannibalizmus kék vércse kétéltűek kettéosztódás kikeleti hóvirág kirándulás Kis-Duna kisemlősök Kiserdő kislevelű nőszőfű kopogtató ernyő kosbor Kőasztal környezetanalitika környezeti nevelés kötőszövet közgyűrű közönséges erdeiegér Kunpeszér kuszma kutatás Kutatók Éjszakája kvadrát Lacerta viridis laposférgek légivadász lepkék ligeti csillagvirág Lycaenidae Macroglossum stellatarum madarak Madarak és Fák Napja Madárdal tanösvény madárhangok Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Börzsönyi Helyi Csoportja makró makrogerinctelenek Mantis religiosa Margitsziget Márianosztra medveállatka Merzse-mocsár metszet mikroszkóp mintavétel MME MME KHVSZ mocsári béka mocsári teknős Mocsárosdűlő molnárfecske monitorozás Nádas-tó nádirigó Nagy-Szénás nappali lepkék Natura 2000 nematoda nemi kétalakúság nemzeti park nőszirom nyerges szöcske Nymphalidae Ócsa odú odútakarítás Óhegy park orchideák óriás szitakötő óriás tőrösdarázs Ostracoda öko ökológia öröm-bánat térkép őszapó Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület Papilionidae papucsállatka Paramecium pedagógia Pelobates fuscus Pesterzsébet Pesthidegkút Pieridae pilisi len pillangók pirók erdeiegér pókok pompás útonálló predátor preparátum projekt Protozoa rablólégy rádiótelemetria ragadozó rágcsálók Rákos-patak rákosi vipera Ramsar Rana arvalis Regulus regulus rotaria rovarcsapda rovarirtó szer rovarok sárgafejű királyka sárganyakú erdeiegér Sas-hegy Satyridae Semmering sikló sisakos sáska slide show Soroksári Botanikus Kert Spermophilus citellus szajkó szalakóta szaporodás szegélyes vidrapók szemeslepkék szent íbisz szennyvíz szitakötő szitakötők Szociális Foglalkoztató szövettan talajcsapdázás Tamariska-domb tanösvény tardigrada tarkalepkék Tata tavasz Teknősök Világnapja tél téli madáretetés téltemető terepi madarászat természetességmérés természetfotók természeti értékek természetvédelem TeSzedd Than Károly Ökoiskola Tisza-tó tőrös szöcske törpegém tövisszúró gébics túra Turjánvidék ugrópók Újpesti Lepkemúzeum Újtelepi Parkerdő urbanizálódott fajok ürge Vác Váci Ártéri Tanösvény vadlúd Vadvilág Világnapja városlakó állatok védett fajok védett halak védett rovarok védetté nyilvánítás véglények videók Virágos-nyereg Virágzó értékeink Vizes Élőhelyek vízi madarak vízi növények vízi parányok Vorticella vörösbegy Vöröskővár zöld gyík zsákmányszerzés

Translate